Skip to content

Klachtenprotocol

Wanneer u onverhoopt toch een klacht heeft over onze dienstverlening dan kunt u deze bij voorkeur direct, maar in ieder geval binnen 5 dagen na het betreffende voorval indienen bij het klachtenmeldpunt. Geeft hierbij een duidelijk geformuleerde omschrijving van uw klacht. Het klachtenmeldpunt is telefonisch te bereiken op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur tel.: 0492-662260. U kunt uw klacht ook via het onlineportaal www.bergerhof.nl, webApp of via email indienen.

Telefoon: 0492 66 22 60
Per e-mail: klantenservice@bergerhof.nl
Per webapp: www.bergerhof.nl/klantlogin
Per web formulier:

Per post: Bergerhof Taxi BV
T.a.v. Klantenservice
Wilhelminastraat 78
5731 ER Mierlo

Onder een klacht wordt verstaan:
Een klacht is iedere uiting zowel mondeling als schriftelijk van ongenoegen over de uitvoering van het vervoer in breedste zin des woords. Van alle betrokkene.

Hoe wordt uw klacht behandeld?
Een klacht wordt door Bergerhof Taxi onderzocht en beoordeeld. Nadat de klacht is onderzocht vindt er altijd een terugkoppeling plaats.
• Bergerhof Taxi zorgt voor de ontvangst en registratie van alle klachten die telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via de chauffeur worden ingediend.
• Uw klacht wordt binnen maximaal 2 werkdagen afgehandeld. U ontvangt van ons tevens een schriftelijke reactie
• Uw klachten worden tijdens een periodiek overleg besproken
• Wanneer er sprake is van structurele klachten zal er door Bergerhof Taxi een plan van aanpak worden opgesteld. Dit plan bevat maatregelen die er voor moeten zorgen voor een afname van de structurele klachten.
• Er wordt maandelijks een overzicht van de geregistreerde klachten opgesteld.
• Bergerhof Taxi rapporteert aan de gemeente over de klachten de stand van zaken en afhandeling.
• Indien uw klacht naar uw oordeel niet goed wordt afgehandeld, kunt u melding maken bij de gemeente hierover. De gemeente is echter altijd een tweedelijns klachteninstantie aangezien wij als vervoerder eerst zelf tot een oplossing dienen te komen. Dit geeft voor beide partijen de grootste kans tot een effectieve afhandeling.

Wij maken gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.