Op al onze diensten zijn de algemene betalings- en leveringsvoorwaarden van de KNV Taxivervoer, gedeponeerd onder de laatste versie ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage van toepassing.