Skip to content

Wanneer een leerling voor een korte periode niet meegaat in het leerlingenvervoer (bijvoorbeeld ziekte, etc.) dient dit zo snel mogelijk telefonisch afgemeld te worden bij de desbetreffende vervoerder (daarbij ook het routenummer vermelden). Afmeldingen kunnen op werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur worden doorgegeven.

De leerling dient een dag voordat deze weer mee wenst te gaan in het leerlingenvervoer bij de desbetreffende vervoerder aangemeld te worden. Zonder deze aanmelding wordt de leerling niet vervoerd en dienen ouders/verzorgers zelf voor vervoer te zorgen. Als een leerling voor langere tijd (bijvoorbeeld door ziekenhuisopname of langdurige ziekte, etc.) of als een leerling helemaal geen gebruik meer maakt van het georganiseerde leerlingenvervoer (bijvoorbeeld door verhuizing of omdat uw kind gaat fietsen) zijn ouders/verzorgers verplicht deze

wijzigingen schriftelijk door te geven aan de afdeling leerlingenvervoer van de gemeente. Wanneer dit niet of niet tijdig wordt gemeld zullen de kosten door de gemeente aan de ouders/verzorgers worden doorberekend.

  • Vervoer voor bezoek aan een dokter en/of specialist moet worden aangevraagd bij uw ziektekostenverzekeraar. Het georganiseerde leerlingenvervoer is hiervoor niet bestemd.
  • Vervoer tijdens schoolvakanties valt niet onder het leerlingenvervoer. U kunt bij de gemeente informeren over eventueel andere mogelijkheden.

Wij maken gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.